Warsztaty

WARSZTATY GRUPOWE

WARSZTATY DLA FIRM

Chcecie aby Wasz zespół był bardziej zgrany, kreatywny, otwarty na nowe pomysły?
Czy brakuje w nim ostatnio radości tworzenia, spontaniczności, słuchania i współpracy?
A może obawia się niekonwencjonalnych rozwiązań, wyzwań i szybkiego podejmowania decyzji?

Odpowiedzią są warsztaty prowadzone przez Impro Atak!

W trakcie proponowanych przez nas warsztatów uczestnicy będą pracować m.im nad:
– efektywnością w podejmowaniu decyzji,
– lepszą komunikacją w zespole,
– skutecznym rozwiązywaniu problemów,
– aktywnym słuchaniem,
– otwartością na niekonwencjonalne rozwiązania,
– przełamaniem nieśmiałości i stagnacji,
– swobodą konwersacji,
– otwartością na zmiany i nowe wyzwania,
– umiejętnością elastycznego dostosowania do zmieniającej się sytuacji,
– asertywnością,
– większą samodzielnością.

Efektem szkolenia będzie zgrany, spójny, zaangażowany zespół otwarty na współpracę i nowe wyzwania. Przełoży się to na wzrost sympatii i zaufania, zarówno wewnątrz firmy jak i przed klientem zewnętrznym. W trakcie szkolenia wykorzystane zostaną techniki improwizacji teatralnej.

Proponowany schemat warsztatów:
1. Pokaz krótkich form impro – Wyjaśnimy podstawowe zasady impro (umiejętność słuchania, partnerowanie), pokażemy i wytłumaczymy kilka ciekawych gier.
2. Praca w grupach – trenerzy pracować będą nad rozgrzewkami, grami wzmagającymi koncentrację, przyspieszającymi myślenie oraz chęć współpracy i aktywnego słuchania.
3. Pokaz – każda z grup prezentuje jedną z wybranych przez siebie gier.

Koszt: uzgadniany indywidualnie
Czas trwania: 5-6 h
Wymagania techniczne: przestrzeń do pracy w niezależnych podgrupach
Rozmiar grup szkoleniowych: maks 20 osób